آدرس

آدرس اتوبان بابایی شرق به غرب کندرو جنب پمپ گاز بازار گل بابایی

تلفن تماس و پشتیبانی

09128063166

ساعت کاری

پاسخ گویی شنبه الی پنجشنبه ۸/۳۰ صبح الی ۱۹/۳۰، جمعه و تعطیلات رسمی ۸/۳۰ الی ۱۷ می باشد.